Tenhults SOK

Föreningen

Tenhults SOK bygger på idellt arbete med olika ansvarsuppgifter. Klubben består av en styrelse och tre sektionerna, Orientering, Skidor och Cykel. Utöver det finns kommittéer och enstaka ansvars-poster.

Styrelsen

Klubbens styrelse består av sex ledamöter med olika ansvar och roller.

Ordförande

Gunnar Johansson

070-249 16 78

gunnar.a.johansson@gmail.com

Kassör

Stefan Hermansson

070-572 92 73

hermansson.tenhult@telia.com

Sekreterare

Ulrika Wahlström

ulrika.k.wahlstrom@gmail.com

Vice ordförande

Representant orienteringssektionen

Stugansvarig

Stefan Elmqvist

070-741 18 47

elmqviststefan1@gmail.com

Representant skidsektionen,

Ansvarig yttre anläggning

Anders Skarstedt

070-379 72 92

anders.skarstedt@gmail.com

Representant cykelsektionen

Samuel Lagärde

samuel@lagarde.se


Övriga ansvariga

Information & hemsida

Petra Gunnarsdotter

073-140 39 69

gunnarsdotter@live.com

Stuguthyrning

Jan Eliasson

070-509 35 34

jan.eliasson@telia.com