Tenhults SOK

TSOK-gården Högalund

I utkanten av Tenhult har klubben sedan några år tillbaka sitt säte. Ortens gamla badhus har byggts om och används numera flitigt för klubbens aktiviteter.

Öppettider
Tisdagar kl. 17.30-20.00, dusch, bastu 
Söndagar kl. 9.30-13.00, tipspromenad, fika, dusch

Jourlista hösten 2023

Information till ansvariga.


Uthyrning

Klubbstugan hyrs ut till medlemmar, skolklasser/förskolor (med lärare) samt idrottsklubbar.

Stugan går att hyra dagtid (07:00 -18:00) eller kvällstid (18:00 – 24:00)

Priser:

Kväll                                        350 kr 

Fredags- och lördagskväll 700 kr

Kortare tid dagtid                   100 kr/h

Ansvarig för stuguthyrning:

Jan Eliasson

070-5093534

jan.eliasson@telia.com

Regler vid uthyrning

Hyrestagaren skall vara medlem i Tenhults SOK sedan minst 1 år tillbaka. Godkända hyrestagare är även sponsorer till Tenhults SOK, föreningar i Tenhult, skolklasser/förskola (med lärare) samt idrottsklubbar. Hyrestagaren skall ha fyllt 18 år. Lokalen hyrs inte ut till gymnasieklasser, examensfester och liknande.

Hyrestagaren får inte utan tillstånd upplåta eller överlåta uthyrning till någon annan. Hyrestagaren skall vara i lokalen under pågående uthyrningstid och är ansvarig för att informera övriga personer om vilka regler som gäller.

I lokalen får max 100 personer vistas. Marschaller får inte användas varken inne eller ute på gården. Rökning är ej tillåten inne i lokalen. Kaffe, bröd, dricka, godis mm som finns i lokalen tillhör Tenhults SOK och ingår ej i hyran.

Hyrestagaren skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen, samt ersätta för eventuell skada eller förlust av inventarier i lokalen. Föreligger det oklarheter i beslut om uthyrning/bokning åligger den av stugsektionens utsedda att inhämta samtycke från styrelsen. Representanter från stugsektionen och styrelsen har rätt att avhysa under pågående uthyrning om reglerna inte följs.

Hyrestagaren ansvarar för att lämna lokalen städad enligt följande:

– Golv i samtliga utrymmen som använts dammsugs och torkas av

– Allt porslin, glas och bestick diskas och plockas in i skåp och lådor

– Samtliga bord torkas av

– Alla ytor i kök och på toaletter görs rent och torkas av

Efter uthyrning kontrolleras städningen av representant från stugsektionen.

Hyra betalas via faktura som skickas till hem till hyrestagaren. Lokalen får endast utnyttjas bokad tid, eventuell överträdelse tilläggsdebiteras.