Tenhults SOK

TSOK 70 år!

Klubben firar 70 år i år. Kom med och fira med oss på kvällen den 30 september.

Klubben bjuder på mat. Lokal meddelas senare.

Skicka din anmälan senast den 30 augusti till anders.skarstedt@gmail.com eller 070-3797292.

Ange namn, mobilnr, ev matallergier och om du vill säga något under kvällen.

Hälsningar Styrelsen