Styrelsen


Klubbens styrelse består av sju ledamöter. Klubbarbetet fördelar styrelsen till de tre sektionerna Orientering, Skidor och Cykel samt till några kommittér.

Ordförande:
Gunnar Johansson, 070-249 16 78, gunnar.a.johansson@gmail.com

Sekreterare:
Ulrika Wahlström

Kassör:
Stefan Hermansson, 0705-72 92 73, hermansson.tenhult@telia.com

Representant orienteringssektionen tillika vice Ordf:
Stefan Elmqvist, 070-741 18 47, elmqviststefan1@gmail.com

Representant skidsektionen:
Anders Skarstedt, 070-379 72 92, anders.skarstedt@gmail.com

Representant cykelsektionen:
Samuel Lagärde, samuel@lagarde.se

Övriga (ej styrelserepresentanter, men ansvariga inom klubben)

Träningsansvarig:
Liselott Johansson, 036-913 69, fagerslatt@live.se

Ansvarig yttre anläggning
Anders Skarstedt, 070-379 72 92, anders.skarstedt@gmail.com

Stefan Elmqvist, 070-741 18 47, elmqviststefan1@gmail.com