Kategori: Medlemmar

  • Årsmöte 2024 + O-ringen 2025

    Alla medlemmar hälsas välkomna till Tenhults SOK:s årsmöte, tisdag den 27 februari 2024 klockan 18.30 på TSOK-gården Högalund. Det finns möjlighet att även delta digitalt, men då behöver du anmäla dig så att vi kan skicka ut en möteslänk. Anmälan (för att delta digitalt) eller eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari…