Tenhults SOK

Årsmöte 2023

Kategorier:

,

Alla medlemmar hälsas välkomna till Tenhults SOK:s årsmöte, måndagen den 27 februari 2023 klockan 19.00 på TSOK-gården Högalund.

Det finns möjlighet att även delta digitalt, men då behöver du anmäla dig så att vi kan skicka ut en möteslänk.

Anmälan (för att delta digitalt) eller eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari 2023. Dessa skickas till info@tsok.nu .